Uppskattade deklarationsseminarier

Att det kan vara svårt för klubbarna att veta om, när och hur man ska momsregistrera och deklarera, kan nog varenda kassör i en båtklubb skriva under på. Av den anledningen anordnade Saltsjön-Mälaren två uppskattade seminarier i samarbete med KPMG. Seminarierna blev mycket uppskattade och kommer sannolikt igen till våren. Här lite bilder från seminarierna. Dokumentation här

Erika Roos och Josefin Wirehag från KPMG höll i seminarierna

Koncentrerade deltagare från båtklubbarna

Deltagarna fick svar på många frågor om moms och deklaration