Som medlem i SBU – vad får Du för pengarna?

Organisation

Svenska Båtunionen, SBU, organiserar ca 900 medlemsklubbar med ca 172 000 medlemmar. Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) är SBU:s största förbund med ca 270 klubbar och ca 50 000 medlemmar.

 

SBUs verksamhet – på riksnivå

SBU driver t.ex. frågor gällande ungdom, farled, miljö, lokalisering, kompetens och säkerhet. SBU har utvecklat och tillhandahåller ett IT-system för klubbadministration, BAS. Tidningen Båtliv når alla medlemmar i de anslutna klubbarna med 6 nummer per år. SBUs klubbförsäkring omfattar alla medlemsklubbar och administreras av Svenska Sjö. I samarbete med Swedbank hjälper SBU klubbarna med finansiering, bl.a. genom borgenstecknande.

 

SMBFs verksamhet – på regional nivå

SMBF hjälper klubbarna i frågor rörande farled, miljö, utbildning, klubbadministration och juridik, rådgivning gällande stadgar, avtal, ekonomi medlemsrelationer etc. SMBF representerar klubbarna i avtalsfrågor med kommunerna. SMBF arrangerar årliga seminarier och workshops för fritidsbåtlivet.

SMBF

SBU

Vad kostar det?
Enskilt eller familjemedlemskap

28,00

56,00

Enskild medlem under 21 år

5,00

25,00

Hur används pengarna?
Tidningen ”Båtliv”

 –

12,73

BAS-systemet och övrig IT; utveckling, support, UH

 –

2,79

Båtklubbsförsäkringen

 –

4,65

Båtdagen (SMBF) / Båtriksdagen (SBU) + konferenser

3,76

8,14

Personal

4,78

17,88

Lokaler

7,72

1,86

Administration / resor / förvaltning

2,70

5,33

Mässor

1,06

0,44

Miljö

0,62

1,16

Övriga kommittéer

2,84

2,34

Utbildning

0,58

 –

Information

1,10

1,52

IT

2,70

2,03

60,87

Avgår, intäkter, bidrag, ianspråktagande av fondmedel

 –

-5,07

27,86

55,80

Pengar-verksamhet-SMBF-SBU-2

,