Miljökommittén

Båtfolk är naturfolk som värnar miljön

Miljökommittén i SMBF ger stöd och hjälp åt båtklubbar och båtägare i arbetet för en bättre miljö. Det gör genom att arrangera konferensen och utbildningar, ha kontakter med myndigheter, ta fram informationsmaterial, och besöka båtklubbar. Vi utgår från vårt miljöprogram  i vår kommunikation.

SMBF vill:

• att fler ska måla mindre med, och helst aldrig använda, biocidfärg på sin båtbotten
• att alla klubbar ska ha aktiva miljösamordnare som sitter i styrelsen i sin klubb
• att alla klubbar har ett miljöprogram/miljöpolicy för hur de hanterar olika miljöfrågor
• att alla klubbar har ordningsregler där miljöstörande verksamhet regleras i klubben
• att samma miljöregler ska gälla för alla klubbar i samma vatten – oavsett kommun

Så arbetar miljökommittén:

informerar om aktuella miljöfrågor på konferenser, utbildningar och i vårt nyhetsbrev
• I vårt miljöprogram anger vi mål för vårt arbete. Där kan klubbar hämta inspiration
Miljöskolan kan användas för utbildning av klubbmedlemmar och styrelser.
• Vi kommer ut till klubbar och diskuterar miljöfrågor. Hör av er så bokar vi tid
• Vi har kontakter med kommunala, regionala och statliga myndigheter för att så långt möjligt nå samsyn i miljöfrågor
• Vi samarbetar gärna med andra organisationer, båtförbund eller liknande får att nå gemensamma mål

I Miljökommittén 2019 ingår:
E-post Jimmy Dominius, (sammankallande): jimmy.dominius@smbf.org
E-post Sören Löfgren: soren.lofgren@smbf.org
E-post Kjell Carlsson: kjec@comhem.se
E-post gruppbrevlåda: skärgård-miljö@smbf.org
E-post SMBF: kansli@smbf.org

Miljökonferens 2019

(Bild från Miljökonferensen 2018)

Välkommen till Miljökonferens 2019, torsdagen den 28 november kl.18.00-21.00
Tellus Fritidscenter, Hornstull.
Anmälan senast den 21 november Läs mer om Miljökonferens 2019 här

Checklista inför miljöinspektioner
SMBF har tagit fram en Checklista på vad en klubb bör uppmärksamma innan kommunens miljöinspektör kommer

 

Miljö- och Skärgårdskommittén ger stöd och hjälp åt båtklubbar i arbetet för en bättre miljö
Planerar ni i er klubb göra en extra satsning för att värna miljön?
Sök SMBF:s stöd till klubbar som gjort/gör en extraordinär miljöinsats!

Stödet, som ges årligen till en eller flera klubbar, kan sökas av alla klubbar som är medlemmar i SMBF. Långsiktiga insatser/insatser som stimulerar andra klubbar att också vidta miljöåtgärder prioriteras. Stödet som delas ut på Båtdagen i februari 2020 ska vara kansli@smbf.org tillhanda senast den 10 december

 

Presentationer från tidigare miljökonferenser

Här kan du söka efter föredrag som hållits på tidigare miljökonferenser

Miljökonferensen den 29 november 2018

SMBF Jimmy Dominius 2018

Naturvårdsverket Hans Wradhe 2018

Transportstyrelsen Lina Petersson 2018

Jakobsbergs Båtsällskap Kjell Carlsson 2018

SMBF Kjell Carlsson 2018

Viksjö BK båtsanering 2018

Referat Miljökonferensen 2018

Program miljökonferens 2018

 

Miljökonferensen den 26 oktober 2017

Transportstyrelsens presentation

Projekt XRF presentation

Jimmys presentation vad gör SMBF

Jakobsbergs Båtsällskaps presentation

Britta Eklunds presentation

 

Miljökonferensen den 25 oktober 2016

SMBF Presentation 2016

Edsvikens BK Miljöutbildning 2016

Lidingö Båtförbund Borsttvätt i st f målning 2016

SBU-ideell allmännyttig förening 2016

Referat Miljökonferensen 2016 Jimmy Dominius

 

Miljökonferensen den 21 oktober 2015

Länsstyrelsens presentation miljökonf 2015

ITM-rapport Ansvar för förorendad mark

ITM-rapport föroreningar batupplaggningsplatser 2015

Båtuppläggningsplatser är giftiga Britta David Eklund

Bitta Eklund avhandling 2015

Referat Miljökonferens 2015

Ekowasher 2015

 

Havstulpanvarning

Du ka få en varning via SMS när påväxt av havstulpaner sker i ditt område.
Läs mer och anmäl dig här

 

Vill du läsa mer om båtlivets miljöfrågor? Nedan har vi listat ett antal intressanta länkar

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov 2019.
(Stockholms stad)

Karta med alla toatömningsstationer i landet

Läs mer om båtbottenfärg och miljö

Material miljösamverkan i Stockholms län

Kemikalieinspektionen om båtbottenfärg

Transportstyrelsen om fritidsbåtlivets miljöfrågor 

Rapport Stockholms kommuns tillsyn på båtklubbar 2018

Information om fritidsbåtar och miljö Stockholms kommun

Stockholms stads båtpolicy till och med 2020