Medlemsinformation

Nyhetsbrev 2019

Mars 2019

April 2019

Juni 2019

Juli 2019

September 2019

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgift 2019

 

Deklarationsanvisningar oktober 2019

Deklarationsseminarium båtklubbar

 

 

Båtklubbsförsäkring
Genom sitt medlemskap i ett Båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Trygg Hansa i samarbete med Svenska Sjö AB.
Läs mer om båtklubbsförsäkringarna här

 

Varför ska vi vara med i SMBF

Ladda ner

 

Allemansrätten
Ladda ner

Brandskydd i båtklubbar
Ladda ner

Båtklubbsförsäkringen
Ladda ner

Båtklubbslån

Ladda ner

Båtlivet & Miljön
Ladda ner

Båtlivets miljö – Tips för Båtfolk
Ladda ner

Gott sjömanskap
Ladda ner

Ramstadgar för båtklubb
Ladda ner

Sjölagen 1 – Ditt fartyg
Ladda ner

Sjölagen 2 – I form på sjön
Ladda ner

Sjölagen 3 – Trafik-beteende till sjöss
Ladda ner

Sjölagen 4 – Se synas och höras
Ladda ner

Säker sjö- och torrsättning
Ladda ner

Vi samsas i kanalen
Ladda ner

Informationsmaterialet är i PDF format. För att du ska kunna öppna materialet så måste du ha Adobe Reader 6 eller senare. Du kan ladda ner Adobe Reader gratis på Adobes hemsida.