Förhandlingskommitté

Förhandlingskommittén kan

  • vara behjälplig i förhandlingar vid mark- och bryggfrågor (arrendefrågor) gentemot samtliga kommuner inom SMBF:s geografiska område
  • biträda när så är påkallat, vid tvister
  • medverka vid FFD, Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation (Stockholms stad)
  • förmedla specialkompetens när sådan efterfrågas/krävs

smbf_video

Kontakt med Förhandlingskommittén forhandling@smbf.org
Sammankallande: Sören Löfgren
Du kan givetvis också vända dig till SMBF´s kansli kansli@smbf.org
Välkommen med dina frågor och idéer.

 

MOMSBESLUTET HAR MEDDELATS

Skatterättsnämnden har den 12 september meddelat sitt beslut i momsfrågan.
Beslutet innebär att moms ska tas ut på mark- och hamnanläggningar (se länk till dokument nedan).
SMBFs styrelse m.fl. kommer att analysera beslutet, vi kommer också att undersöka vilka möjligheter vi har att överklaga beslutet.
SMBFs styrelse kommer att hålla er medlemsklubbar uppdaterade om vad som händer i denna fråga.

skatterattsnamndens-forhandsbesked-dnr-22-15-i

STOCKHOLMS STAD VILL LÄGGA NY SKATT PÅ ALLMÄNNYTTIGA IDEELLA BÅTKLUBBAR

Nu vänder sig SMBF till finansminister Magdalena Andersson och till Skatterättsnämnden för att försöka avstyra den nya momsen på ideella båtklubbar.

Pressmeddelande

Den 20 oktober skickades SMBF´s inlaga till Skatterättsnämnden, samt brev till Finansdepartementet.
Stadshuset och Idrottsförvaltningen är informerade om SMBF´s vidtagna åtgärder.

Här nedan ser du de brev som skickats till Skatterättsnämnden med inlaga och Finansdepartementets chef, samt förbundets Pressmeddelande.

Brev till Skatterättsnämnden

Inlaga tilL SRN

Brev till Finansdepartementet