Hem

 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning av över 250 båtklubbar med nästan 47 000 medlemmar  inom Stockholms och Uppsala län. SMBF är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) som organiserar 24 regionala båtförbund och de riksomfattande båtklubbarna Kungliga motorbåtsklubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis)

Genom sitt medlemskap i SMBF får klubbarna och deras medlemmar bland annat

  • Båtklubbsförsäkring genom Svenska Sjö
  • tidningen Båtliv (6 nr/per år)
  • hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser, t.ex förhandling om nya arrendeavtal
  • juridisk och ekonomisk rådgivning
  • möjlighet till fördelaktiga investeringslån  

SMBF är en främjandeorganisation som skall

  • Stimulera och utveckla båtklubbarnas liv och verksamhet.
  • Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar.
  • Verka för att farlederna har ett djupgående av minst 2,5 meter och segelfri höjd om minst 20 meter.
  • Verka för ökad säkerhet till lands och sjöss
  • Verka för en levande skärgård.