Information om framtida avgifter för Stockholms Båtklubbar

PM debitering 2014-06-23 SMBF har tillsammans med Stockholms kommuns idrottsförvaltning genom FFD (Fritidsbåtlivets förhandlingsdelegation) utarbetat ett förslag till hur staden ska debitera båtklubbarna för bryggor och uppläggningsområden i framtiden. Förslaget, som beskrivs i bifogade PM, remitteras nu inom kommunen. Förslaget finns också på SMBF:s hemsida. Det är viktigt att i första hand båtklubbarna inom Stockholms […]

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Information om Hav och Vattenmyndighetens riktlinjer för Båtbottentvättar

Information om Hav-myndighetens riktlinjer för Båtbottentvättar

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv har antagits

Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv har antagits

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Att anskaffa mottagningsanordning för toalettavfall från fritidsbåt

Latuhund-mottagningsanordning

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Mottagning av avfall

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Här kan du läsa bland annat om förbudet mot utsläpp av toalettavfall som träder i kraft 1 april 2015, tekniska lösningar för  sugtömningsstationer så som standarden för däcksgenomföringar mm, avfallshanteringsplan och regler för mottagning av farligt avfall. 121024 Broschyr mottagning av avfall från fritidsbåtar

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Som medlem i SBU – vad får Du för pengarna?

Organisation Svenska Båtunionen, SBU, organiserar ca 900 medlemsklubbar med ca 172 000 medlemmar. Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) är SBU:s största förbund med ca 270 klubbar och ca 50 000 medlemmar.   SBUs verksamhet – på riksnivå SBU driver t.ex. frågor gällande ungdom, farled, miljö, lokalisering, kompetens och säkerhet. SBU har utvecklat och tillhandahåller ett IT-system […]

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.