Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv har antagits

Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv har antagits

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Att anskaffa mottagningsanordning för toalettavfall från fritidsbåt

Latuhund-mottagningsanordning

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Mottagning av avfall

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Här kan du läsa bland annat om förbudet mot utsläpp av toalettavfall som träder i kraft 1 april 2015, tekniska lösningar för  sugtömningsstationer så som standarden för däcksgenomföringar mm, avfallshanteringsplan och regler för mottagning av farligt avfall. 121024 Broschyr mottagning av avfall från fritidsbåtar

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Som medlem i SBU – vad får Du för pengarna?

Organisation Svenska Båtunionen, SBU, organiserar ca 900 medlemsklubbar med ca 172 000 medlemmar. Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) är SBU:s största förbund med ca 270 klubbar och ca 50 000 medlemmar.   SBUs verksamhet – på riksnivå SBU driver t.ex. frågor gällande ungdom, farled, miljö, lokalisering, kompetens och säkerhet. SBU har utvecklat och tillhandahåller ett IT-system […]

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Nya miljöinitiativ

Ett bra initiativ från en kommun för att förbättra för fritidsbåtlivet. SMBF samarbetar med kommuner och för även dialog med Transportstyrelsen för att hitta bra lösningar till att lagstiftningen om toalettavfall från april 2015 ska uppfyllas på bästa sätt.   Läs mer; http://www.pontoner.se/nyheter-i-foeretaget/miljobryggan.html

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.

Nya fiskeregler för Mälaren 1 juli 2012

SMBF har mottagit från Stockholms Idrottsförvaltningen nya fiskeregler för Mälaren som ska gälla från den 1 juli i år. Regler och länkar hittar du i dokument som du kan ladda ner här. Nya fiskeregler för Mälaren 1 juli 2012

Läs hela artikeln Kommentarer avstängda.