Toatömning 2015

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar infördes 1 april

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.
tomintesjon_rosa