SMBF:s förtjänstdiplom med silvernål

SMBF:s förtjänstdiplom med silvernål

Hur är det i Din båtklubb?  Vill klubben hedra särskilt förtjänta medlemmar?

Vet Du om att Din båtklubb kan hedra någon eller några av sina medlemmar med SMBF:s förtjänsttecken?

SMBF:s förtjänsttecken består av ett diplom samt ett SMBF-märke i form av en silvernål.

Varje SMBF-ansluten båtklubbs styrelse kan föreslå att en eller flera förtjänta medlemmar i båtklubben ska erhålla detta SMBF:s förtjänsttecken.

Ansökan görs i brev
till SMBF:s förtjänstteckennämnd, Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm.

I ansökan anges namn (rättstavade) på den person / de personer som ska hedras och datum då förtjänsttecknen ska delas ut – vanligtvis vid klubbens årsmöte eller vid annan högtidlig tilldragelse inom klubben.

Förtjänstteckennämnden utfärdar diplom och meddelar klubben när detta – inramat och med tillhörande silvernål – kan avhämtas på SMBF:s kansli.

Klubben debiteras 250 kronor per förtjänsttecken.