Referat, dokument & länkar från Miljökonferensen

Läs det inspirerande referatet efter SMBF Miljökonferens av Jimmy Dominius, sammankallande i SMBFs miljökommitté. Ta del av föreläsarnas presentationer och andra bra dokument och länkar med anknytning till båtklubbar och miljö.

Till Miljösidan