Presentationer och referat från SMBF:s miljökonferens 2019

Nu finns presentationerna från miljökonferensen tillgängliga på vår hemsida.
Klicka här för att läsa dem.