Representanter 2019

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska Sjö
Ordinarie ledamot: Inge Bramer

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska sjö intressenter AB
Ordinarie ledamot: Fredrik Nyberg

Av SMBF utsedd representant i Förtjänstteckennämnden
VAKANT

SMBFs representanter i SBU
Sören Löfgren
Gary Börjesson

SMBFs representanter vid SBU:s Båtriksdagen 2019
Bertil Sjöholm
Paula Thunberg Bertolone
Sören Löfgren
Gary Börjesson

Regionalt försäkringsombud för Svenska Sjö:s båt- och båtklubbsförsäkring
Sören Löfgren

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Adjungerad ledamot: VAKANT

Sjöfartsverkets regionala samrådsgrupper för sjöräddning
VAKANT

SMBFs representant gällande Båtsamverkan mot brott
VAKANT