Representanter 2020

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska Sjö
Ordinarie ledamot: Inge Bramer, styrelseordförande

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska sjö intressenter AB
Ordinarie ledamot: Fredrik Nyberg

Av SMBF utsedd representant i Förtjänstteckennämnden
VAKANT

SMBFs representanter i SBU
Sören Löfgren, Hägerstens Båtklubb
Gary Börjesson, Sundbybergs Båtklubb

SMBFs representanter vid SBU:s Båtriksdagen 2020
Bertil Sjöholm, Nautiska klubben
Paula Thunberg Bertolone, Stockholms Segelsällskap
Sören Löfgren, ledamot unionsstyrelsen
Gary Börjesson, ledamot unionsstyrelsen

Regionalt försäkringsombud för Svenska Sjö:s båt- och båtklubbsförsäkring
Sören Löfgren

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Johan Söderberg, Stora Hunduddens Varvsförening

Sjöfartsverkets regionala samrådsgrupper för sjöräddning
VAKANT

SMBFs representant gällande Båtsamverkan mot brott
VAKANT