Representanter 2018

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska Sjö
Ordinarie ledamot: Inge Bramer

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska sjö intressenter AB
Ordinarie ledamot: Fredrik Nyberg

Av SMBF utsedd representant i Förtjänstteckennämnden
VAKANT

SMBFs representanter i SBU
Christer Bengtsson

SMBFs representanter vid SBU:s Båtriksdagen 2018
Anders Ekström
Bertil Sjöholm
Sören Löfgren
Gary Börjesson

Regionalt försäkringsombud för Svenska Sjö:s båt- och båtklubbsförsäkring
Sören Löfgren

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Adjungerad ledamot: Bertil Björkman

Sjöfartsverkets regionala samrådsgrupper för sjöräddning
VAKANT

SMBFs representant gällande Båtsamverkan mot brott
VAKANT