Kommittéer 2018

Säkerhetskommitté 
Sammankallande: Vakans Ledamöter: Gary Börjesson Resurs: Rune Stang, Waldis Dolietis

Förhandlingskommitté
Sammankallande: Sören Löfgren. Ledamöter: P-O Nylander, Paula Thunberg Bertolone.

Framtidskommitté                                                                                                                                             
Sammankallande: Anders Ekström.  Ledamöter: Anders Ekström, Fredrik Nyberg,

Skärgårds- och miljökommitté
Sammankallande: Jimmy Dominius. Ledamöter: Sören Löfgren,  Kjell Carlsson

Informationskommittén
Sammankallande: Anders Ekström. Ledamöter: Fredrik Nyberg

Allt för Sjön – Mässan
Sammankallande: Anders Ekström