Nya miljöinitiativ

Ett bra initiativ från en kommun för att förbättra för fritidsbåtlivet. SMBF samarbetar med kommuner och för även dialog med Transportstyrelsen för att hitta bra lösningar till att lagstiftningen om toalettavfall från april 2015 ska uppfyllas på bästa sätt.

 

Läs mer; http://www.pontoner.se/nyheter-i-foeretaget/miljobryggan.html