Nominering till SMBF:s styrelse och övriga uppdrag 2020

 

Lördagen den 15 februari är det dags för SMBF:s årsmöte – Båtdagen.

Inför årsmötet ber nu valberedningen alla klubbar att inkomma med
nomineringar till styrelseuppdrag och övriga uppdrag i förbundet.
Följ länkarna nedan för ytterligare information och nomineringsblankett.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 30 november

 

 

NOMINERING FÖR VAL 2020

Nomineringsblankett 2020