Skärgårds- och Miljökommitté

WP_20150418_005Miljö- och Skärgårdskommittén vill ge stöd och hjälp åt båtklubbar i arbetet för en bättre miljö.

Frågor/bevakningsområde:

 • Miljöfrågor allmänt
 • Kontakter med miljömyndigheter
 • Informations- och policymaterial
 • Miljökonferenser

Sammankallande
Jimmy Dominius

Ledamöter
Sören Löfgren, Kjell Carlsson, Jimmy Dominius.

Kontakt med Miljökommittén skärgård-miljö@smbf.org
Du kan givetvis också vända dig till SMBF´s kansli kansli@smbf.org 

Presentationer från miljökonferensen den 26 oktober

Vi i SMBF vill tacka alla som kom på miljökonferensen igår

Här är presentationerna från kvällen:

Transportstyrelsens presentation

Projekt XRF presentation

Jimmys presentation vad gör SMBF

Jakobsbergs Båtsällskaps presentation

Britta Eklunds presentation

Välkommen till SMBFs Miljökonferens 2017

Jimmybild19

Datum och tid: 26 oktober kl 18.00-21.00

Plats: Tellus Fritidscenter på Lignagatan 8 vid Hornstull i Stockholm.

 

Nu är det återigen dags för SMBFs årliga miljökonferens. Som vanligt är det ett digert program som presenteras med aktuella miljöfrågor och intressanta föreläsare. Från klockan 18.00 serveras kaffe och smörgås.

Deltagandet är kostnadsfritt men anmäl er och hur många deltagare ni blir som kommer senast den 20 oktober på kansli@smbf.org

Meddela eventuella matallergier

 

Program för kvällen

18.00 Kaffe, Smörgås, Registrering

18.30 SMBFs ordförande välkomnar er och berättar om aktuella frågor som Förbundet arbetar med just nu.

18.45 SMBFs miljöarbete. Jimmy Dominius, SMBFs miljökommitté

19.00 Myndigheter, miljö och fritidsbåtar. Lina Pettersson från Transportstyrelsen berättar om projektet Skrovmålet 2018/20 – En nulägesrapport om vad som har gjorts hittills och hur arbetet framåt ser ut, samt om ett nytt uppdrag om toalettavfall från båtar – med eller utan toatank.

19.40 Kort bensträckare och mingel

19.50 Så mycket farliga ämnen finns på båtbottnarna. Miljöinspektör Carl Rönnow från miljöförvaltningen i Stockholms kommun och docent Britta Eklund från Stockholms Universitet berättar om de hundratals mätningar av båtbottnar som har gjorts. Frågor och diskussion.

20.15 Så sanerar Jakobsbergs Båtklubb båtbottnar. Ett exempel på framgångsrikt miljöarbete. Kjell Carlsson, JBK, berättar.

20.30 Går klubbarna i takt med medlemmarna i miljöarbetet? 

Paneldiskussion:

Lars Erik Wester, ordförande i Sätra Varf intresseförening.

Stefan Wendin, Ordförande i Heleneborgs Båtklubb.

Kjell Carlsson, Vice ordförande i Jakobsbergs Båtsällskap

20.55 Så går vi vidare med miljöarbetet. Sammanfattning av kvällen.

21.00 Slut.

MILJÖSTIPENDIUM

Även i år kan SMBF dela ut särskilt stöd för extra miljöinsatser i klubbarna. Så här ser reglerna ut för att få sådant stöd:

Anvisningar för SMBFs särskilda stimulansbidrag för särskilda miljöåtgärder.

SMBF har möjlighet att ge ett särskild ekonomisk stöd till klubbar som gör extra ordinarie insatser för miljö. Reglerna för att få ett sådant stöd är följande:

 • Klubbar som är medlemmar i SMBF är berättigade att söka. Stödet ges årligen till en eller flera klubbar.
 • Ansökan om stöd/ stimulansbidrag ska skickas till kansli@smbf.org senast den 10 december för att kunna offentliggöras på Båtdagen i februari följande år.
 • SMBFs styrelse fattar beslut om stimulansbidrag efter förslag från SMBFs miljökommitté. SMBFs styrelse fattar också beslut om storleken på de belopp som kan betalas ut.
 • Klubb som söker ska i ansökan ange följande: 1) Vad stödet kommer att användas till. 2) En motivering till varför just detta projekt är värt att få ta emot stöd. 3) Hur mycket pengar som söks. 4) En beräknad totalkostnad för åtgärden/ projektet. 5) Samt kontonummer dit ev bidrag kan skickas.
 • Den klubb som får miljö-stimulans/ bidrag förpliktigar sig att i text, och om möjligt bild, redovisa resultat inom ett år efter att det delats ut.
 • SMBF förbehåller sig möjligheten att informera om projektet på webbplats och/eller nyhetsbrev.
 • Eventuella ej använda stöd-medel kommer att återkrävas av SMBF.
 • Stöd delas inte ut till ordinarie miljöarbete som ändå skulle ha gjorts inom ramen för vad som krävs i lagar och regler.
 • Insatser som är långsiktiga, eller med bestående resultat, prioriteras framför kortsiktiga projekt.
 • Insatser som innebär en stimulans/ motivation för andra klubbar att också vidta miljöåtgärder prioriteras.

CHECKLISTA INFÖR MILJÖINSPEKTIONER

Många miljöinspektörer från kommunerna följer en särskild checklista när de kommer till klubben. SMBFs miljökommitté har tittat på listan och gjort några kommentarer/ rekommendationer i den som en hjälp åt klubbarna.

Titta gärna på den och se om det finns saker ni i er klubb kan göra redan nu – innan inspektören kommer.

Checklista båtklubbar i Stockholms Län tips om ifyllnad

MILJÖKONFERENSEN 2016
i SMBF:s regi ägde rum tisdagen 25 oktober 18.00 
Plats: Tellus Fritidscenter, Stockholm

Läs referatet efter SMBF Miljökonferens av Jimmy Dominius, sammankallande i SMBFs miljökommitté.

referat-miljokonferensen-2016-jimmy-dominius

Material som visades vid miljökonferensen:

 • SMBFs Miljökonferens den 25 oktober 2016

smbf-milj-konf-25-okt-16

 • Christian Weyers miljöinspektör SHOMF

msl-tillsyn-batklubbar-i-stockholms-lan-checklista-151202

 • Edsviken BK Miljöutbildning – Tomas Bloms presentation

miljoutbildning-ebk-vid-smbf-2016-10-25

 • Borsttvätt i stället för bottenfärg – Lidingö Båtförbunds presentation

foredrag-miljokonferens-smbf

 • Kristian Erlings presentation om ideella och allmännyttiga båtklubbar

sbu-ideell-allma%cc%88nnyttig-fo%cc%88rening-smbf-2016

SMBFs miljöskola. Ladda ner och använd gärna som diskussionsunderlag vid styrelsemöte eller klubbmöte när ni pratar om miljö. Ändra och lägg till så det passar just er klubb:

 • SMBFs miljöskola 2016

smbfs-miljoskola-2016

 

SMBF´s MILJÖPOLICY
smbfs-miljopolicy-2016

 

EKONOMISKT STÖD TILL KLUBBARS MILJÖINSATSER

Planerar ni i er klubb göra en extra satsning för att värna miljön?

SMBF kan ge ekonomiskt stöd för miljöåtgärder i klubbar.
SMBF vill stimulera nya projekt och satsningar som leder till en bättra miljö utan gifter och annan miljöpåverkan.
För 2016 hade SMBF därför avsatt en extra summa pengar, 12 000 kronor, för att stödja sådan framåtsyftande verksamhet. Hur det blir under nuvarande år återkommer vi till.
Under 2016 tog SMBFs miljökommitté fram förslag på mottagare, och SMBFs styrelse fattade sedan beslut.

MILJÖFÖRVALTNINGEN – skrift till Båtklubbar

Denna broschyr vänder sig till båtägare och båtklubbar.
Den innehåller information om de krav och regler som gäller för underhåll och skötsel av båtar och båtklubbsverksamhet.

Miljöförvaltningen Båtklubbar Ett hållbart båtliv för alla Utgåva 01. 2016 03

 

MILJÖKONFERENSEN 2015

i SMBF:s regi ägde rum onsdagen den 21 oktober 2015

Läs det inspirerande referatet efter SMBF Miljökonferens av Jimmy Dominius, sammankallande i SMBFs miljökommitté. I dokumentet finns också länkar till föreläsarnas presentationer från miljökonferensen, och andra bra dokument och länkar med anknytning till båtklubbar och miljö.

Referat Miljökonferens 21 okt-15

Ytterligare aktuella länkar i ämnet

Båtuppläggningsplatser är giftiga

Eklund_SMBF 2015-10-21

Gamla synder svara att mala over_HU2010_2batbotten

Info HW SMBF miljökonferens 2015, 2015-10-19

ITM rapport 208 batupplaggningsplatser

ITM rapport 222_Langlet_Eklund_Eklund_2014-05

Länsstyrelsens presentation miljökonfSMBF2015 SaltsjoMalaren (3)

 

HANDLÄGGARSTÖD – Miljöinspektioner

Ett nytt handläggarstöd för miljöinspektioner har tagits fram av Miljösamverkan i Stockholms län.

Bland annat står det så här i handledningen: ”På sikt ska användningen av giftiga båtbottenfärger, s.k. antifoulingfärger, upphöra i Stockholms län.” Där står också att en gemensam checklista för inspektörer i regionen ska tas fram. När det gäller båtbottentvätt/ spolplatta så framhåller man att det finns behov av bestämmelser som är mer anpassade till de unika förhållandena i Stockholms län.

Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar handläggarstöd. 2015

 

TOATÖMNING 2015

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar infördes 1 april
2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.
Klicka på symbolen nedan och se filmen:

tomintesjon_rosa

 

 

UNDVIK BOTTENMÅLNING

Slipp påväxten, få ren båtbotten!

Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna och algerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på båten.
Men i år är ett nytt år! Slipp besväret med bottenmålningen, spara pengar och hjälp naturen. Allt med sex miljövänliga metoder.

Klicka på symbolen nedan, läs mer och se filmen:

Färg_transparent

 

Länkar och Publikationer:

• Information från SBU om Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvättar. Se separat PDF.

Levande Skärgårdsnatur 2014

Levande skärgårdsnatur 2014

SBU:s miljökonferens, mars 2014. För presentation: Se separat PDF-Fil.

o Presentationer från Stockholms universitets miljökonferens i samband med båtmässa i mars 2014. http://www.itm.su.se/page.php?pid=1100