Miljökommittén

Båtfolk är naturfolk som värnar miljön

Det här är SMBF:s miljökommitté 2019
Jimmy Dominius, Mälarhöjdens Båtklubb, sammankallande, jimmy.dominius@smbf.org
Sören Löfgren, Hägerstens Båtklubb, soren.lofgren@smbf.org
Kjell Carlsson, Jakobsbergs Båtsällskap kjec@comhem.se
Mail till miljökommitténs gruppbrevlåda: skargård-miljö@smbf.org

 

Sök SMBF:s Miljöstipendium för klubbar som gör en extraordinär miljöinsats

 

Miljökonferens 2019
Nedan länkar till presentationer vid årets miljökonferens
SMBFs miljöarbete Jimmy Dominius
Oljeutstäpp i Kallhälls BK_Mona Brantlind Kallhälls BK
Spärrfärger Kjell Carlsson SMBFs miljökommitté
Tillsyn på båtklubben_Anna Engström Nacka kommun
XRF mätning Peter Karlsson SBU
Referat miljökonferensen 2019

 

Miljökommitténs stöd och hjälp för en bättre miljö.

  • den årliga miljökonferensen
  • utbildningar
  • kontakt med myndigheter i aktuella miljöfrågor
  • ta fram informationsmaterial och besöka båtklubbar

 

SMBF vill

  • att fler ska måla mindre med och helst aldrig använda biocidfärg på sin båtbotten
  • att alla klubbar ska ha aktiva miljösamordnare som sitter i styrelsen i sin klubb
  • att alla klubbar har en miljöpolicy och ett miljöprogram för hur de hanterar olika miljöfrågor
  • att alla klubbar har ordningsregler som reglerar miljöstörande verksamhet i klubben
  • att samma miljöregler ska gälla för alla klubbar i samma vatten – oavsett kommun

Länkar
Miljöprogram Utifrån det anger vi mål för vårt arbete och där kan klubbar hämta inspiration
Så här arbetar SMBF:s miljökommitté
SMBF:s miljöskola
Checklista inför miljöinspektioner i båtklubben

 

Presentationer från tidigare miljökonferenser
Miljökonferensen november 2018
SMBF Jimmy Dominius 2018
Naturvårdsverket Hans Wradhe 2018
Transportstyrelsen Lina Petersson 2018
Jakobsbergs Båtsällskap Kjell Carlsson 2018
SMBF Kjell Carlsson 2018
Viksjö BK båtsanering 2018
Referat Miljökonferensen 2018
Program miljökonferens 2018

 

Miljökonferensen oktober 2017
Britta-Eklunds-presentation 2017
Transportstyrelsens-presentation 2017
Projekt-XRF-presentation 2017
Jimmys-presentation-vad-gör-SMBF 2017
Jakobsbergs Båtsällskaps presentation 2017

 

Miljökonferensen oktober 2016
SMBF Presentation 2016
Edsvikens BK Miljöutbildning 2016
Lidingö Båtförbund Borsttvätt i st f målning 2016
SBU-ideell allmännyttig förening 2016
Referat Miljökonferensen 2016 Jimmy-Dominius


Miljökonferensen oktober 2015
Länsstyrelsens presentation miljökonf 2015
ITM-rapport Ansvar för förorendad mark
ITM-rapport föroreningar batupplaggningsplatser 2015
Båtuppläggningsplatser är giftiga Britta David Eklund
Bitta-Eklund-avhandling-2015
ITM-rapport föroreningar batupplaggningsplatser 2015
Referat Miljökonferens 2015
Ekowasher 2015

 

 

Havstulpanvarning

Du ka få en varning via SMS när påväxt av havstulpaner sker i ditt område.
Läs mer och anmäl dig här

Länkarkiv

Vill du läsa mer om båtlivets miljöfrågor? Nedan har vi listat ett antal intressanta länkar

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov 2019. (Stockholms stad)

Karta med alla toatömningsstationer i landet

Läs mer om båtbottenfärg och miljö

Material miljösamverkan i Stockholms län

Kemikalieinspektionen om båtbottenfärg

Transportstyrelsen om fritidsbåtlivets miljöfrågor 

Rapport Stockholms kommuns tillsyn på båtklubbar 2018

Information om fritidsbåtar och miljö Stockholms kommun

Stockholms stads båtpolicy till och med 2020