Miljökommittén

Båtfolk är naturfolk som värnar miljön

Miljökommittén i SMBF ger stöd och hjälp åt båtklubbar och båtägare i arbetet för en bättre miljö. Det gör genom att arrangera konferensen och utbildningar, ha kontakter med myndigheter, ta fram informationsmaterial, och besöka båtklubbar. Vi utgår från vårt miljöprogram  i vår kommunikation.

SMBF vill:

• att fler ska måla mindre med, och helst aldrig använda, biocidfärg på sin båtbotten
• att alla klubbar ska ha aktiva miljösamordnare som sitter i styrelsen i sin klubb
• att alla klubbar har ett miljöprogram/miljöpolicy för hur de hanterar olika miljöfrågor
• att alla klubbar har ordningsregler där miljöstörande verksamhet regleras i klubben
• att samma miljöregler ska gälla för alla klubbar i samma vatten – oavsett kommun

Så arbetar miljökommittén:

informerar om aktuella miljöfrågor på konferenser, utbildningar och i vårt nyhetsbrev
• I vårt miljöprogram anger vi mål för vårt arbete. Där kan klubbar hämta inspiration
Miljöskolan kan användas för utbildning av klubbmedlemmar och styrelser.
• Vi kommer ut till klubbar och diskuterar miljöfrågor. Hör av er så bokar vi tid
• Vi har kontakter med kommunala, regionala och statliga myndigheter för att så långt möjligt nå samsyn i miljöfrågor
• Vi samarbetar gärna med andra organisationer, båtförbund eller liknande får att nå gemensamma mål

Miljö- och Skärgårdskommittén ger stöd och hjälp åt båtklubbar i arbetet för en bättre miljö
Planerar ni i er klubb göra en extra satsning för att värna miljön?
Sök SMBF:s stöd till klubbar som gjort/gör en extraordinär miljöinsats!

Stödet, som ges årligen till en eller flera klubbar, kan sökas av alla klubbar som är medlemmar i SMBF. Långsiktiga insatser/insatser som stimulerar andra klubbar att också vidta miljöåtgärder prioriteras. Stödet som delas ut på Båtdagen i februari 2020 ska vara kansli@smbf.org tillhanda senast den 10 december

I Miljökommittén 2019 ingår:
E-post Jimmy Dominius, (sammankallande): jimmy.dominius@smbf.org
E-post Sören Löfgren: soren.lofgren@smbf.org
E-post Kjell Carlsson: kjec@comhem.se
E-post gruppbrevlåda: skärgård-miljö@smbf.org
E-post SMBF: kansli@smbf.org

Fullsatt lokal vid Miljökonferensen 2018

Miljökonferens 2019

Välkommen till Miljökonferens 2019, torsdagen den 28 november kl.18.00-21.00
Tellus Fritidscenter, Hornstull.
Anmälan senast den 21 november. Program Miljökonferens 2019 här

 

Presentationer från tidigare miljökonferenser

Miljökonferensen november 2018
SMBF Jimmy Dominius 2018
Naturvårdsverket Hans Wradhe 2018
Transportstyrelsen Lina Petersson 2018
Jakobsbergs Båtsällskap Kjell Carlsson 2018
SMBF Kjell Carlsson 2018
Viksjö BK båtsanering 2018
Referat Miljökonferensen 2018
Program miljökonferens 2018

 

Miljökonferensen oktober 2017
Britta-Eklunds-presentation 2017
Transportstyrelsens-presentation 2017
Projekt-XRF-presentation 2017
Jimmys-presentation-vad-gör-SMBF 2017
Jakobsbergs Båtsällskaps presentation 2017

 

Miljökonferensen oktober 2016
SMBF Presentation 2016
Edsvikens BK Miljöutbildning 2016
Lidingö Båtförbund Borsttvätt i st f målning 2016
SBU-ideell allmännyttig förening 2016
Referat Miljökonferensen 2016 Jimmy-Dominius


Miljökonferensen oktober 2015
Länsstyrelsens presentation miljökonf 2015
ITM-rapport Ansvar för förorendad mark
ITM-rapport föroreningar batupplaggningsplatser 2015
Båtuppläggningsplatser är giftiga Britta David Eklund
Bitta-Eklund-avhandling-2015
ITM-rapport föroreningar batupplaggningsplatser 2015
Referat Miljökonferens 2015
Ekowasher 2015

 

Checklista inför miljöinspektioner
SMBF har tagit fram en Checklista på vad en klubb bör uppmärksamma innan kommunens miljöinspektör kommer

Havstulpanvarning

Du ka få en varning via SMS när påväxt av havstulpaner sker i ditt område.
Läs mer och anmäl dig här

 

Vill du läsa mer om båtlivets miljöfrågor? Nedan har vi listat ett antal intressanta länkar

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov 2019.
(Stockholms stad)

Karta med alla toatömningsstationer i landet

Läs mer om båtbottenfärg och miljö

Material miljösamverkan i Stockholms län

Kemikalieinspektionen om båtbottenfärg

Transportstyrelsen om fritidsbåtlivets miljöfrågor 

Rapport Stockholms kommuns tillsyn på båtklubbar 2018

Information om fritidsbåtar och miljö Stockholms kommun

Stockholms stads båtpolicy till och med 2020