Båtdagen 2020

TACK alla ni som kom till årets Båtdag. Nedan länkar till presentationerna.

Båtdagsprotokollet läggs ut när det är justerat. Den utlovade, nya ekonomiska redovisningen läggs ut så fort den är justerad.

Hans Hansell presentation Båtliv i förändring
Hans Hansell avhandling Båtliv i förändring
Göran Persson, Roslagens Båtförbund Regionalt skärgårdssamarbete
Anders Knutas, Mälarens Båtförbund Röka Ström

 

 

Verksamhetsberättelse_webb
Propositioner
Valberedningens förslag 2020
Revisionsberättelse 2019 inkl underskrifter

Inbjudan Båtdagen 2020
Program Båtdagen 2020
Fullmakt Båtdagen 2020

Vi återkommer här med löpande information fram till Båtdagen lördagen den 15 februari 2020

 

Arkiv Båtdagen
2019

OH-presentationer:
Kristian Ehrling SBU Presentation
Erika Roos BDO Presentation

Protokoll Båtdagen 190216

Verksamhetsberättelse

HANDLINGAR TILL BÅTDAGEN
Nu är handlingarna till Båtdagen färdiga. Revisorer och styrelse kommer nu att granska dem och om det blir ändringar återkommer vi.
Obs! Fullmakten ska skrivas ut och tas med till deltagarregistreringen

PROGRAM BÅTDAGEN 2019
Verksamhetsberättelse
Årsbokslut 2018
Propositioner
Dagordning
Fullmakt

Revisionsberättelse

Valberedning förslag 2019

 

 


Representanter för båtklubbar tillhörande Saltsjön-Mälarens Båtförbund kallas till  Båtdagen 2019.
DAG & TID: Lördagen den 16 februari 2019 kl.13.00.
Enklare måltid serveras från kl.12.00

PLATS: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104

Närvaroregistrering och inlämning av ombudsfullmakter sker med början kl.12.00. Kompletta Båtdagshandlingar, inklusive ombudsfullmakter, postas till medlemsklubbarna senast tisdagen den 22 januari. Handlingarna kommer samma dag även att vara tillgängliga på förbundets hemsida www.smbf.org

MOTIONER SKA VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST LÖRDAG 15 DECEMBER

ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org senast den 25 januari

—————————————————————————————————————–

Båtdagsupé 2019
Välkommen till Båtdagssupé med Saltsjön-Mälarens Båtförbund.
DAG & TID: Lördagen den 16 februari kl.18.30 (mingel från kl.18.00)

PLATS: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm. Under kvällen lättare vi ankar för en kort båttur

ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org. I år står SMBF för kuvertavgiften á 650 kr för en person. Medföljande betalar halva priset, dvs. 325 kr. Personer utöver det betalar hela kuvertavgiften som ska vara SMBF tillhanda senast den 25 januari 2019. Inbetalningen sker till bankgirokonto 5664-2341. OBS! Bindande anmälan.

Passa på att göra detta till en festkväll för er i båtklubben och en möjlighet att träffa andra båtvänner

Hjärtligt välkommen!

Saltsjön-Mälarens Båtförbund

Bertil Sjöholm
Förbundsordförande