Ungdomskommittén

Ungdomskommittén ger stöd och hjälp åt båtklubbarna i ungdomsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiefond för ungdomsverksamhet
För att stimulera klubbarna i sin ungdomsverksamhet har SMBF fonderat pengar till ett ungdomsstipendium som kan sökas varje år. Fonden omfattar totalt 75 000 kr per år, avsedda att användas för att stimulera ungdomsverksamhet inom förbundet. Medel ur fonden kan sökas av alla till SMBF anslutna klubbar som har ungdomsverksamhet.

Utdelning av stipendiet sker under Båtdagen i februari månad, året efter ansökningstillfället.

Läs mer om Stipendiefond för ungdomsverksamhet

Ansökan och frågor
SMBF:s kansli på e-postadress: kansli@smbf.org
Telefon 08-669 12 00