Ungdomskommittén

Ungdomskommittén ger stöd och hjälp åt båtklubbarna i ungdomsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiefond för ungdomsverksamhet

För att stimulera klubbarna i sin ungdomsverksamhet har SMBF fonderat pengar till ett ungdomsstipendium som kan sökas varje år. Fonden omfattar totalt 75 000 kr per år, avsedda att användas för att stimulera ungdomsverksamhet inom förbundet. Medel ur fonden kan sökas av alla till SMBF anslutna klubbar som har ungdomsverksamhet. En förutsättning är dock att deltagarna i verksamheten är, eller blir, rapporterade som medlemmar till förbundet under ansökningsåret. Klubbarna kan för kommande räkenskapsår söka medel som i första hand fokuserar på fortbildning av sina yngre medlemmar. Vi vill att allt fler blir utbildade på sjön och kommer se till att klubbar som erbjuder fortbildning såsom ledarskapskurser, förarbevis, kustskepparen och ända upp till fartygsbefäl klass 8 ska kunna söka stipendiet. Medel till investering kan också sökas för uppstart av ungdomsverksamhet. Ansökan tillställs förbundsstyrelsen senast den 10 december ansökningsåret. Med ansökan skall bifogas en komplett redogörelse för verksamheten under ansökningsåret samt planerad verksamhet för kommande verksamhetsår. SMBFs styrelse beslutar, efter samråd med ungdomskommittén, vilken eller vilka klubbar/sällskap som tilldelas medel ur fonden.

Utdelning av stipendiet sker under Båtdagen i februari månad, året efter ansökningstillfället.
Ansökan och frågor
SMBF:s kansli kansli@smbf.org
Telefon 08-669 12 00

 

 

 

 

 

 

 

——————————–

 

 

SMBF KALENDER 2015

SMBF Kalender 2015 utskrift

SMBF Kalender 2015 digital

 

———————————–

Inbrott hos båtgrannen?

Är föraren nykter?

Ring Sjöpolisen på nummer 073-910 00 01 eller sänd ett mail till sjopolisen@telia.com

Publikationer:
  • [/bo