Medlemsinformation

Nyhetsbrev 2019
Nyhetsbrev nov 2019
Nyhetsbrev sept 2019
Nyhetsbrev juli 2019
Nyhetsbrev juni 2019
Nyhetsbrev april 2019
Nyhetsbrev mars 2019

 

Medlemsavgifter
Medlemsavgift 2020
Medlemsavgift 2019

 

Deklarationsanvisningar oktober 2019
Deklarationsseminarium båtklubbar

 

Båtklubbsförsäkring
Genom sitt medlemskap i ett Båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Trygg Hansa i samarbete med Svenska Sjö AB.
Läs mer om båtklubbsförsäkringarna här

 

Varför ska klubben vara med i SMBF?
Varför medlemskap i SMBF?


Övriga länkar
Allemansrätten
Brandskydd i båtklubbar
Båtklubbsförsäkringen
Båtklubbslån
Båtlivet och miljön
Båtlivets miljö – tips för båtfolk
Gott sjömanskap
Ramstadgar för båtklubbar
Sjölagen 1 – Ditt fartyg
Sjölagen 2 – I form på sjön
Sjölagen 3 – Trafikbeteende till sjöss
Sjölagen 4 – Se synas och höras
Säker sjö- & torrsättning
Vi samsas i kanalen

Informationsmaterialet är i PDF format. För att du ska kunna öppna materialet så måste du ha Adobe Reader 6 eller senare. Du kan ladda ner Adobe Reader gratis på Adobes hemsida.