Förhandlingskommitté

Förhandlingskommittén
Sammankallande: Sören Löfgren 
Förhandlingskommittén forhandling@smbf.org
E-post:  kansli@smbf.org
Välkommen med dina frågor och idéer.

 

Förhandlingskommittén kan

  • vara behjälplig i förhandlingar vid mark- och bryggfrågor  (arrendefrågor) gentemot samtliga kommuner inom SMBF:s geografiska område
  • biträda när så är påkallat, vid tvister
  • medverka vid FFD, Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation (Stockholms stad)
  • förmedla specialkompetens när sådan efterfrågas/krävs

 

 

Länkar

Skatterättsnämndens Förhandsbesked moms på båtplatser 2016

Här nedan ser du de brev som SMBF skickade till Skatterättsnämnden och Finansdepartementets chef, samt förbundets pressmeddelande med anledning av beslutet om moms på båtplatser.

Brev till Skatterättsnämnden

Inlaga tilL SRN

Brev till Finansdepartementet

Pressmeddelande