Deklarationsutbildning för kassörer

DEKLARATIONSUTBILDNING FÖR KASSÖRER

Många båtklubbar känner sig osäkra på hur man ska deklarera. Det är mycket nytt och mycket att
hålla reda på. Därför erbjuder nu SMBF, i samarbete med Erika Roos, skattejurist på KPMG,
deklarationsseminarium för båtklubbar.
Seminariet hålls vid två tillfällen (du väljer det ena) i KPMG:s lokaler mitt
emot Centralstationen i Stockholm.

Tisdag 22 oktober kl.08.00-09.30. Anmälan senast den 15 oktober
Torsdag 31 oktober 16.00-17.30. Anmälan senast den 24 oktober
Anmälan via mejl till kansli@smbf.org.