Deklarationsanvisningar

Nu är det hög tid för de ideella båtklubbarna att deklarera! Senast den 1 juli ska årets deklaration vara inlämnad på papper till Skatteverket. En båtklubb ska deklarera på olika sätt beroende på om föreningen är inskränkt eller oinskränkt skattskyldig. Följ länken för att läsa mer om hur din klubb ska deklarera.
Deklarationsanvisningar båtklubbar