Avlysning Stäketbron 14-29 mars

Under perioden 14 mars kl.22.00 till 29 mars kl.24.00 kommer Stäketbron att vara avstängd för all sjötrafik som kräver broöppning

Ytterligare information:
VTS Södertälje
Tel 0771-63 06 75
E-post: vtsec@sjofartsverket.se