Hem

 

 

 

 

Saltsjö Mälarens Båtförbund (SMBF) omfattar mer än 250 båtklubbar med nära 50 000 medlemmar i Stockholms och Uppsala län. Förbundet bildades för att främja båtlivet i regionen Stockholms skärgård inklusive Mälaren samt stödja båtklubbarna där.
Detta innebär bl.a. att öka tillgängligheten för båtfarare i området, underlätta navigationen, informera om platser och händelser av vikt för båtlivet, stödja klubbarna i ekonomiska och juridiska frågor, stödja ungdomsverksamhet samt bedriva utbildning i och kring sjöliv och föreningsverksamhet.

Saltsjö Mälarens Båtförbund är delägare i Svenska Sjö och medlem i Svenska Båtunionen (SBU) som organiserar 24 regionnala förbund och de riksomfattande båtklubbarna Kungliga Motorbåtklubben och Navigationsällskapet (NAVIS)

Genom sitt medlemskap i SMBF får klubbarna och deras medlemmar bland annat

  • Båtklubbsförsäkring genom Svenska Sjö
  • tidningen Båtliv (6 nr/per år)
  • hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser, t.ex förhandling om nya arrendeavtal
  • juridisk och ekonomisk rådgivning
  • möjlighet till fördelaktiga investeringslån  

SMBF är en främjandeorganisation som skall

  • Stimulera och utveckla båtklubbarnas liv och verksamhet.
  • Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar.
  • Verka för att farlederna har ett djupgående av minst 2,5 meter och segelfri höjd om minst 20 meter.
  • Verka för ökad säkerhet till lands och sjöss
  • Verka för en levande skärgård.