Start

 

 

 

 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) är ett förbund av mer än 250 båtklubbar med nära 45 000 medlemmar i Stockholms och Uppsala län. Förbundet bildades 1928 för att främja båtlivet i regionen Stockholms skärgård inklusive Mälaren samt stödja båtklubbarna där.

Detta innebär bl.a. att öka tillgängligheten för båtfarare i området, underlätta navigationen, informera om platser och händelser av vikt för båtlivet, stödja klubbarna i ekonomiska och juridiska frågor, stödja ungdomsverksamhet samt bedriva utbildning i och kring sjöliv och föreningsverksamhet.

Saltsjön-Mälarens Båtförbund är delägare i Svenska Sjö och medlem i Svenska Båtunionen (SBU) som organiserar 24 regionala förbund och de riksomfattande båtklubbarna Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) och Navigationsällskapet (NAVIS)

Det här får klubbarna och deras medlemmar för medlemsavgiften

Läs mer här om medlemsförmåner